En win een MICHELIN ZEN@TERRA® LUCHTDRUKWISSELSYSTEEM voor uw tractor!

Binnenkort beginnen de werkzaamheden op het land weer. U bent druk bezig om de tractor(en) klaar te maken om het land met goede banden te kunnen betreden voor de voorjaarswerkzaamheden van 2020.

Kies hierbij voor hoogwaardige banden van het merk Michelin en profiteer van een fantastische CASH BACK-actie! Met als extra, de kans om een MICHELIN Zen@Terra luchtdrukwisselsysteem* te winnen ter waarde van circa € 15.000 euro!

Tot 450,- retour bij aankoop van Michelin tractorbanden bij Van Essen Emst en Eerbeek met types tractorbanden

De CASH BACK-actie

Koop 4 Michelin tractorbanden en ontvangt € 75,- per band retour op 28″ t/m 32″ banden en € 150,- per band op 38″ en groter. De actie is geldig op de types AxioBib 2, AxioBib, Machxbib, YieldBib, Roadbib of Xeobib.

Een lijst met deelnemende profielen en afmetingen van Michelin tractrobandenactie bij Van Essen Emst en Eerbeek

 

De actie is geldig t/m 30-04-2020. Zie voor de voorwaarden onderaan de pagina.

Hoe deelnemen?

Stap 1 tot en met 4 hoe deel te nemen aan de Michelin tractorbandenactie bij Van Essen Emst en Eerbeek

Contact

Bel, mail of kom langs op de vestiging Emst of Eerbeek voor een vrijblijvende prijsopgave, en profiteer van deze fantastische actie en geweldige winkans! Wij helpen u graag te zoeken naar de voor u beste oplossing!

Van Essen Eerbeek

Adres

 • Kollergang 12
  6961 LZ Eerbeek

Openingstijden

 • Maandag t/m vrijdag
  08.00 - 12.30 uur
 • 13.00 - 18.00 uur
 • Zaterdag
  09.00 - 12.00 uur
 • 13.00 - 15.00 uur

Van Essen Emst

Adres

 • Vlekkertseveld 16
  8166 KZ Emst

Openingstijden

 • Maandag t/m vrijdag
  08.15 - 12.00 uur
 • 13.10 - 19.00 uur
 • Zaterdag
  08.15 - 12.00 uur
 • 13.10 - 15.00 uur

Van Essen Zwolle

Adres

 • Ceintuurbaan 8
  8024 AA Zwolle

Openingstijden

 • Maandag t/m vrijdag
  08.00 - 12.30 uur
 • 13.00 - 17.30 uur
 • Zaterdag
  08.00 - 12.00 uur

Voorwaarden

Wedstrijd met verplichting tot aankoop van 17 februari 2020 tot en met 30 april 2020, open voor alle landbouwers en loonwerkers.
1. Deelname criteria.
a. Koop om deel te nemen aan deze wedstrijd minstens vier banden van het aanbod uit deze brochure, doch uiterlijk op 30/04/2020 en log in op https://www.myportal.michelingroup.com om uw deelname te bevestigen.
b. Beantwoord de prijsvraag.
Indien aan deelname criterium 1.a is voldaan, dient de deelnemer een prijsvraag te beantwoorden. De deelnemer waarvan het correcte antwoord het eerst is geregistreerd in onze actiedatabase, is de winnaar van deze prijsvraag. Indien geen correct antwoord is gegeven, zal het antwoord welke het dichtst bij het correcte antwoord ligt, worden aangemerkt als het winnende antwoord.
2. Te winnen prijs.
De prijs betreft een MICHELIN Zen@Terra luchtdrukwisselsysteem, inclusief montage, ter waarde van circa €15.000. De winnaar is de deelnemer die minimaal 4 deelnemende MICHELIN AXIOBIB 2, AXIOBIB, MACHXBIB, YIELDBIB, ROADBIB of XEOBIB-profielen in de actieperiode heeft gekocht en de prijsvraag correct heeft beantwoord. De uitslag zal uiterlijk op 01/08/2020 worden bekendgemaakt. Elke onvolledige deelname aan het wedstrijdspel, die niet voldoet aan de voorwaarden in deze regels, inclusief valse, vervalste, onjuiste of geregistreerde deelnames na de deelnametermijn, d.w.z. 30/04/2020, wordt niet in aanmerking genomen en zal als ongeldig worden beschouwd. De kosten voor deelname aan het wedstrijdspel worden niet vergoed.
3. Gegevensbeheer
Als onderdeel van de wedstrijd verzamelt Michelin persoonlijke informatie over u (hierna “de verzamelde gegevens”) voor administratief beheer, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming.
De afdeling Michelin OHT Benelux, als gegevensbeheerder, implementeert de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens met betrekking tot uw bedrijf en uw machinepark, met als doel het organiseren en beheren van deze wedstrijd. De wettelijke basis voor de aldus geïmplementeerde verwerking is het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke. De verzamelde gegevens zijn essentieel voor deze verwerking en worden gebruikt door de relevante afdelingen van Michelin en, in voorkomend geval, zijn onderaannemers en dienstverleners. In het geval van gegevensoverdracht buiten de EU, zijn er regels vastgesteld die gegevensbescherming en veiligheid waarborgen. De
gegevens worden bewaard voor de duur van de activering van uw account, u kunt op elk moment contact met ons opnemen voor het verwijderen van uw gegevens. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor deelname aan deze wedstrijd . Deze gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal de tijd die nodig is voor de uitvoering met betrekking tot deze prijsvraag. Op grond van de algemene wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht om alle gegevens die op u betrekking hebben in te zien, te corrigeren, tegen te spreken en te (laten) verwijderen (verzet om legitieme redenen), evenals het recht om instructies te geven over het beheer van uw gegevens na uw overlijden, door een e-mail te sturen naar het volgende
e-mail adres : contact@tc.michelin.eu. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, kunt u een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.-Autoriteit Persoonsgegevens voor NL / Gegevensbeschermingsautoriteit voor BE. De originele documenten of kopieën die u verzendt om deel te nemen aan deze wedstrijd, kunnen niet aan u worden geretourneerd. De verzamelde gegevens zijn verplicht om deel te nemen aan deze wedstrijd. Als u echter uw recht op verwijdering uitoefent vóór het einde van deze actie, doet u daarmee afstand van deelname aan deze wedstrijd, om de prijs, een MICHELIN Zen@Terra luchtdrukwisselsysteem, te kunnen ontvangen.
4. Aansprakelijkheid
MICHELIN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien ze, door onverwachte gebeurtenissen buiten haar wil om – en met name (zonder hierbij een uitputtende opsomming te geven) indien de Actie niet op een aanvaardbare wijze kan verlopen door een virus, een bug, een verstoring van het netwerk, een interventie van een niet-geautoriseerde derde, fraude, technische problemen en / of problemen met de post) – wordt gedwongen om de Actie te annuleren, in te korten, uit te stellen, over te dragen, of de eraan verbonden voorwaarden te wijzigen. Tevens sluit MICHELIN elke aansprakelijkheid uit voor een eventueel technisch incident waardoor de verbinding van een deelnemer met de hiervoor in artikel 1 aangegeven website wordt verhinderd,
voor het ontstaan van verlies dan wel vertraging, voor verzending naar een onjuist adres, of een onvolledige registratie van gegevens op het deelnameformulier van de betrokken deelnemer.
MICHELIN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste, foutieve en / of laakbare informatie die wordt gegeven door hetzij één of meerdere deelnemer(s), hetzij ontstaat door de uitrusting of het programma dat is verbonden aan de organisatie dan wel wordt gebruikt bij de organisatie van de Actie.
5. Aanvaarding actievoorwaarden
Deelname aan deze Actie houdt in dat de deelnemers deze actievoorwaarden volledig, zonder enige beperking of reserve, aanvaarden. Over eventuele onduidelijkheden ten aanzien van de interpretatie en toepassing van deze actievoorwaarden zal in alle gevallen door MICHELIN worden beslist. MICHELIN behoudt zich het recht voor om bij fraude deelnemers uit te sluiten.