Belangrijke algemene info over apk

Onderstaand vindt u de belangrijkste info over apk beschreven aan de hand van een aantal vragen. Uiteraard apk-keuren wij ook zelf.

U vindt hier antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is de Algemene Periodieke Keuring of APK?
 • Hoe ver voor de vervaldatum mag ik mijn auto laten keuren?
 • Is uitstel van apk mogelijk?
 • Kan ik een boete krijgen voor het verlopen van mijn apk?
 • Hoe vaak en wanneer moet ik mijn auto laten keuren?

Wat is de Algemene Periodieke Keuring of APK?

De Algemene Periodieke Keuring of APK is een in Europa wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Hoe ver voor de vervaldatum mag ik mijn auto laten keuren?

U mag uw auto vanaf 2 maanden voor het aflopen van de datum keuren. De datum (dag en maand) voor de volgende keuring blijft dan dus gelijk. Als u uw auto eerder dan 2 maanden laat keuren, dan krijgt uw auto een nieuwe vervaldatum.

Is uitstel van apk mogelijk?

Nee, het is niet mogelijk om uitstel van apk te krijgen. Mocht u dat toch willen, dan kunt u uw auto schorsen. U mag dan niet meer met uw auto op de openbare weg rijden, en hij mag niet aan de openbare weg staan. U mag er alleen mee naar het apk-servicestation rijden.

Kan ik een boete krijgen voor het verlopen van mijn apk?

Ja. Wanneer uw auto niet voor de apk-vervaldatum goedgekeurd is en dus verlopen is, krijgt u automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U ontvangt deze verkeersboete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt. Het boetebedrag bedraagt momenteel € 130,-.

Als  u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert de verzekeringsmaatschappij hoogstwaarschijnlijk ook geen geld uit. Het is dus van groot belang om uw voertuig tijdig apk te laten keuren.

Hoe vaak en wanneer moet ik mijn auto laten keuren?

Hoe vaak een algemene periodieke keuring (apk) nodig is hangt af van de brandstof waar uw auto op rijdt, het gewicht, en wanneer uw auto voor de eerste keer de weg op mocht.

Wanneer uw auto nog niet eerder is gekeurd, vindt u in onderstaand schema wanneer uw voertuig voor de eerste keer en de volgende keren gekeurd moet worden. Is uw auto al eerder gekeurd, dan vindt u de vervaldatum op het vorige apk-formulier.

Personenauto’s (met ledig gewicht t/m 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met max. toegestane massa t/m 3.500 kg). Driewielige motorvoertuigen boven 400 kg en met ledig gewicht t/m 3.500 kg.

 • Datum 1ste toelating:  Na 01-01-2005
 • Brandstofsoort:  Benzine, alcohol en/of elektromotor
 • Wanneer keuren?  1ste apk na 4 jaar, daarna 2x na 2 jaar, daarna elk jaar
 • Datum 1ste toelating:  Na 01-01-2005
 • Brandstofsoort:  Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch)
 • Wanneer keuren?  1ste apk na 3 jaar, daarna elk jaar
 • Datum 1ste toelating:  Vóór 01-01-2005, voertuig <= 30 jaar
 • Brandstofsoort:  Alle soorten
 • Wanneer keuren?  1ste apk na 3 jaar, daarna elk jaar
 • Datum 1ste toelating:  Vóór 01-01-2005, voertuig > 30 jaar
 • Brandstofsoort:  Alle soorten
 • Wanneer keuren?  Eens per 2 jaar
 • Datum 1ste toelating:  Vóór 01-01-1960
 • Brandstofsoort:  Alle soorten
 • Wanneer keuren?  Geen apk-plicht

Zware voertuigen (boven de 3.500 kg)

 • Datum 1ste toelating:  Na 01-01-1960
 • Brandstofsoort:  Alle soorten
 • Wanneer keuren?  Elk jaar
 • Datum 1ste toelating:  Voor 01-01-1960
 • Brandstofsoort:  Alle soorten
 • Wanneer keuren?  Geen apk-plicht

Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen)

 • Datum 1ste toelating:  Alle toelatingsdate
 • Brandstofsoort:  Alle soorten
 • Wanneer keuren?  Elk jaar

Bron: ANWB

Voertuigsoort Datum 1ste toelating Brandstofsoort Wanneer keuren?
Personenauto’s (met ledig gewicht t/m 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met max. toegestane massa t/m 3.500 kg). Driewielige motorvoertuigen boven 400 kg en met ledig gewicht t/m 3.500 kg. Na 01-01-2005 Benzine, alcohol en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar , daarna elk jaar
Na 01-01-2005 Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Vóór 01-01-2005,

voertuig <= 30 jaar

Alle soorten Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuig > 30 jaar Alle soorten Eens per 2 jaar
Vóór 01-01-1960

 

Alle soorten

 

Geen APK-plicht

 

Zware voertuigen (boven de 3.500 kg)

 

Na 01-01-1960 Alle soorten Elk jaar APK
Vóór 01-01-1960

 

Alle soorten

 

Geen APK-plicht

 

Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle toelatingsdata Alle soorten Elk jaar

Bron: ANWB

 

 

< Terug naar APK bij Van Essen